รักแล้ว ต้องกัดไม่ปล่อย

เริ่มต้นด้วย ความรัก – PASSION

ลงมือทำ สร้าง ความเข้าใจ – DO IT FOR BETTER

ค้นหา WHY ทำไปทำไม – WHAT IS YOUR “WHY”?

มีวินัย ให้ไปได้สม่ำเสมอ - To Discipline

ล้มแล้วลุก ล้ม ๆ ลุก ๆ บอกใจว่า มันดีกว่านี้ได้แน่ – GROWTH MINDSET

ค่อยเป็นค่อยไป ความสุขอยู่ที่ได้เห็น ตัวเองกำลังพัฒนา ไม่ใช่ ตัวเองอยู่ที่จุดหมาย – Focus on Journey, not Destination

ยังไงก็ไปถึงจุดหมาย ถ้ากัดไม่ปล่อย - Perseverance

อดิศักดิ์ สถิตธำมรงค์

Cr : นิ้วกลม / Roundfinger Channel / Have a nice day

Copyright © RE/MAX GreenWay. All rights reserved.